Katalogi/Programy

Poniżej udostępniamy katalogi lub programy z wszystkich dotychczasowych edycji Przeglądu Filmowego Kino na Granicy

22. Kino na Granicy ONLINE - kalendarz projekcji

21. Kino na Granicy - katalog

21. Przegląd Filmowy KnG - kalendarz projekcji

20. Przegląd Filmowy KnG - katalog

20. Przegląd Filmowy KnG - kalendarz projekcji

20. Przegląd Filmowy KnG - broszura

19. Przegląd Filmowy KnG - program

19. Przegląd Filmowy KnG - katalog

19. Przegląd Filmowy KnG - kalendarz projekcji

18. Przegląd Filmowy KnG - kalendarz projekcji

18. Przegląd Filmowy KnG - katalog

17. Przegląd Filmowy KnG - katalog

17. Przegląd Filmowy KnG - broszura

16. Przegląd Filmowy KnG - katalog 

15. Przegląd Filmowy KnG - katalog 

14. Przegląd Filmowy KnG - katalog 

13. Przegląd Filmowy KnG - program 

12. Przegląd Filmowy KnG - program 

11. Przegląd Filmowy KnG - program 

10. Przegląd Filmowy KnG - program 

9. Przegląd Filmowy KnG - program 

8. Przegląd Filmowy KnG - program 

7. Przegląd Filmowy KnG - program 

6. Przegląd Filmowy KnG - program 

5. Przegląd Filmów Czeskich i Słowackich KINO NA GRANICY Cieszyn/Český Těšín, 24-27 IV 2003

Jiří Svoboda - ekspresyjny poszukiwacz ponadczasowych idei

 • Dívka s mušlí | Dziewczyna z muszlą (1980)
 • Skalpel, prosím | Skalpel, proszę (1985)
 • Prokletí domu Hajnů | Przekleństwo domu Hajnów (1988)
 • Jen o rodinných vztazích | Tylko o rodzinnych sprawach (1990)
 • Udělení milosti se zamítá | Odmawia się prawa łaski (2001)

Karel Kachyňa - wierny przyjaciel dobrych scenarzystów

 • Kočár do Vídně | Wóz do Wiednia (1966)
 • Noc nevěsty | Noc panny młodej (1967)
 • Ucho (1970)
 • Smrt krásných srnců | Śmierć pięknych saren (1986)
 • Kráva | Krowa (1993)
 • Hanele (1999)

Kobiecym okiem, czyli filmy Alice Nellis

 • Ene bene (1999)
 • Výlet | Wycieczka (2002)

Tuż po premierze

 • Rebelové | Zbuntowani (Filip Renč, 2001)
 • Quartetto (Laura Siváková, 2002)
 • Kruté radosti | Okrutne radości (Juraj Nvota, 2002)
 • Pupendo (Jan Hřebejk, 2003)
 • Čert ví proč | Diabeł wie dlaczego (Roman Vávra, 2003)
 • Útěk do Budína | Ucieczka do Budy (Miloslav Luther, 2002)
 • Děvčátko | Dziewczynka (Benjamin Tuček, 2002)
 • Původ světa | Pochodzenie świata (Katarína Kerekesová, 2002)

4. Przegląd Filmów Czeskich i Słowackich KINO NA GRANICY Cieszyn/Český Těšín, 18-21.04.2002

Dokumentalista ludzkich emocji - Vladimír Michálek

 • Zapomenuté světlo | Zapomniane światło (1996)
 • Anděl exit (2000)
 • Babí léto | Babie lato (2001)
 • Przedziwne okrucieństwa Juraja Herza
 • Sběrné surovosti | Makabratura (1965)
 • Spalovač mrtvol | Palacz zwłok (1968)
 • Petrolejové lampy | Lampy naftowe (1971)
 • Morgiana (1972)
 • Upír z Feratu | Wampir z Feratu (1982)

Krzyki i ich echa w filmach Jaromila Jireša

 • Křik | Krzyk (1963)
 • Žert | Żart (1968)
 • Valerie a týden divů | Waleria i tydzień cudów (1970)

Ich pierwsze filmy...

 • Indiánské léto | Indiańskie lato (Saša Gedeon, 1995)
 • Šeptej | Szeptem (David Ondříček, 1996)

Nowości!

 • Divoké včely | Dzikie pszczoły (Bohdan Sláma, 2001)
 • Návrat idiota | Powrót idioty (Saša Gedeon, 1999)
 • Rok ďábla | Rok diabła (Petr Zelenka, 2002)
 • Samotáři | Samotni (David Ondříček, 2000)

3. Przegląd Filmów Czeskich i Słowackich KINO NA GRANICY Cieszyn, 19-22.04.2001

Według scenariuszy Vladimíra Körnera

 • Adelheid (František Vláčil, 1969)
 • Zánik samoty Berhof | Zagłada samotni Berhof (Jiří Svoboda, 1983)
 • Czarny wąwóz (Janusz Majewski, 1989)
 • Anjel milosrdenstva | Anioł miłosierdzia (Miroslav Luther, 1993)
 • Pramen života | Źródło życia (Milan Cieslar, 2000)

W świecie filmów Juraja Jakubisko

 • Kristové roky | Chrystusowe lata (1967)
 • Zbehovia a pútnici | Zbiegowie i pielgrzymi (1968)
 • Vtačkovia, siroty a blázni | Ptaszki, sieroty i błaźni (1969)
 • Tisícročná včela | Tysiącletnia pszczoła (1983)
 • Sedím na konári a je mi dobre | Siedzę na konarze i jest mi dobrze (1989)
 • Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý | Lepiej być pięknym i zdrowym niż biednym i chorym (1992)
 • Nejasná zpráva o konci světa | Niejasna sprawa o końcu świata (1997)

Przeboje ostatniego roku

 • Cesta z města | Droga z miasta (Tomáš Vorel, 2000)
 • Musíme si pomáhat | Musimy sobie pomagać (Jan Hřebejk, 2000)

2. Przegląd Filmów Czeskich KINO NA GRANICY Cieszyn, 13-16.04.2000

Vojtěch Jasný w Cieszynie

 • Touha | Tęsknota (1958)
 • Až příjde kocour | Gdy przychodzi kot (1963)
 • Všichni dobří rodáci | Wszyscy dobrzy rodacy (1968)
 • Proč Havel? | Dlaczego Havel? (1991)
 • Gladys (1999)
 • Návrat ztraceného ráje | Powrót utraconego raju (1999)

Pamięci Františka Vláčila

 • Marketa Lazarová | Małgorzata, córka Łazarza (1967)
 • Údolí včel | Dolina pszczół (1967)
 • Stíny horkého léta | Cienie gorącego lata (1977)

Przeboje ostatnich lat

 • Co chytneš v žitě | Co złapiesz w życie (Roman Vávra, 1998)
 • Pelíšky | Pielesze (Jan Hřebejk, 1999)

1. Przegląd Filmów Czeskich KINO NA GRANICY Cieszyn, 22-25.04.1999

Jiří Menzel w Cieszynie

 • Ostře sledované vlaky | Pociągi pod specjalnym nadzorem (1966)
 • Rozmarné léto | Kapryśne lato (1967)
 • Skřivánci na niti | Skowronki na uwięzi (1969/1990)

Kino lat sześćdziesiątych

 • Hoři, má panénko | Pali się, moja panno (Miloš Forman, 1967)
 • Intimní osvětleni | Intymne oświetlenie (Ivan Passer, 1965)
 • Navrát zatraceného syna | Powrót syna marnotrawnego (Evald Schorm, 1966)
 • O slavnosti a hostech | O uroczystości i gościach (Jan Němec, 1965)
 • Obchod na korze | Sklep przy głównej ulicy (Jan Kadar & Elmar Klos, 1965)
 • Ovoce rajských stromů jíme | Owoce drzew rajskich spożywamy (Věra Chytilová, 1969)

Przeboje ostatnich lat

 • Knoflíkáři | Guzikowcy (Petr Zelenka, 1997)
 • Kolja | Kola (Jan Svěrák, 1996)

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Oficjalny partner logistyczny